Cải Thiện Giao Tiếp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cải Thiện Giao Tiếp

Ưu điểm

- Tiện lợi.
- Thân thiện.
- Hữu ích.

Điểm cần cải thiện

- Kỹ năng nghe.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học nếu cần cải thiện giao tiếp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn