Có Nhiều Bạn Giao Lưu | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Nhiều Bạn Giao Lưu

Ưu điểm

- Môi trường nói tiếng Anh.
- Hòa nhập với mọi người và có nhiều bạn giao lưu ở các lĩnh vực khác nhau.
- Biết được nhiều văn hóa ở nước Mỹ.
- Giáo viên và các nhân viên ở trung tâm thân thiện, hòa đồng.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Được cải thiện nhiều về giao tiếp tiếng Anh, từ một người nghĩ không bao giờ nói tiếng Anh hoặc không nghĩ giao tiếp với nhiều bạn nước ngoài và được hiểu và nói nhiều hơn.
- Hòa nhập với mọi người và nâng cao kỹ năng đứng trước mọi người.
- Có thêm nhiều bạn mới ở nhiều lĩnh vực hoặc cũng ngành và được hỗ trợ rất nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn