Cơ Sở Vật Chất Hiện Đại | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Hiện Đại

Ưu điểm

- Giáo viên "máu lửa".
- Người cố vấn nhiệt tình.
- Cơ sở vật chất hiện đại.

Điểm cần cải thiện

- Nên có nhiều tạp chí tiếng Anh ở nhiều thể loại.
- Nên có thêm 1 loại kẹo nữa.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Khi mới bắt đầu học tôi hay tự ti về khả năng tiếng Anh của mình. Qua thời gian, tôi dần thấy tự tin hơn.
- Đối với những bạn học tiếng Anh: "Đừng sợ sai và mạnh dạn nói tiếng Anh".

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn