Giao Tiếp Được Với Mọi Ngườ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giao Tiếp Được Với Mọi Ngườ

Ưu điểm

- Thiết bị.
- Cách dạy.
- Thân thiện.

Điểm cần cải thiện

- Có thêm hoạt động.
- Giảm học sinh khi học speaking.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Giao tiếp được với mọi người.
- Cải thiện rất nhiều thứ.
- Các bạn nên trải nghiệm thử.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn