Giáo Viên Nhiệt Tình Hướng Dẫn Và Chia Sẻ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình Hướng Dẫn Và Chia Sẻ

Ưu điểm

- Trang thiết bị tốt.
- Giáo viên nhiệt tình hướng dẫn và chia sẻ.
- Bài học online tốt.

Điểm cần cải thiện

- Thời gian đặt lịch học cho người đi làm hơi ít.
- Buổi Direct conversation và Tutorial nên có thêm bảng từ vựng tổng hợp cho mỗi học viên.
- Nên có nhiều buổi dạy học phát âm.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Mọi người rất thân thiện, mình cũng làm quen được nhiều bạn mới.
- Cô giáo xinh, thầy giáo đẹp trai.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn