Giáo Viên Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Thân Thiện

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện.
- Anh chị hỗ trợ rất nhẹ nhàng, dễ thương.
- Lịch học do bản thân tự sắp xếp tùy thuộc vào công việc của mọi người.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Khi mới vào mình đã không thể nghe, nói, phát âm và từ vựng mình thật sự kém. Nhưng khi học tại trung tâm Direct English khoảng 6 tháng mình đã có thể nghe và phát âm, nói được một ít. Từ vựng của mình đã vững hơn rất nhiều. Trung tâm còn có các giờ speaking club và social hour để giúp tự cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn