Giáo Viên Và Nhân Viên Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Và Nhân Viên Thân Thiện

Ưu điểm

- Tiếp xúc tiếng Anh nhiều.
- Giáo viên và nhân viên thân thiện, năng động, hòa đồng, nhiệt tình.
- Học được nhiều kiến thức mới.

Điểm cần cải thiện

- Nhiều speaking club cho level cao.

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy đăng ký học!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn