Giáo Viên Vui Tính | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Vui Tính

Ưu điểm

- Giờ học linh động.
- Giáo viên vui tính, năng động.
- Giáo trình sáng tạo, sinh hoạt thường xuyên.

Điểm cần cải thiện

- Hệ thống học online hay bị lỗi.
- Phần record của phần mềm đôi khi cần F5 để có thể sử dụng.
- Thêm nhiều giáo viên ở các nước khác nhau để biết thêm nhiều nền văn hóa khác nhau.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tiếp cận được nhiều thông tin hay.
- Tham gia nhiều các buổi sinh hoạt.
- Hãy tự tin trao đổi ý kiến để biết lỗi sai và sửa.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn