Giờ Học Linh Hoạt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giờ Học Linh Hoạt

Ưu điểm

- Giờ học linh hoạt.
- Giáo viên thân thiện nhiệt tình.
- Cơ sở vật chất hiện đại.
- Học viên vui vẻ, hòa đồng.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trung tâm sẽ khiến bạn trở nên dạn dĩ hơn.
- Cải thiện rõ rệt kỹ năng nghe và nói.
- Hãy tham gia nhiều lớp social hour, speaking club khi vào học trung tâm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn