Môi Trường Học Sinh Động | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Học Sinh Động

Ưu điểm

- Môi trường học sinh động.
- Lịch học theo yêu cầu của học viên.
- Giáo viên rất nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Được giao tiếp bằng tiếng Anh và kết thêm nhiều bạn mới.
- Được cải thiện kỹ năng speaking rất tốt.
- Các bạn nên đến đăng ký học tiếng Anh tại Direct English vì ở đây các bạn có thể trải nghiệm các lớp học sinh động, được gặp các giáo viên người bản xứ và luôn luôn giao tiếp bằng tiếng Anh ở trung tâm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn