Phương Pháp Dạy Thực Tế | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Phương Pháp Dạy Thực Tế

Ưu điểm

- Phương pháp dạy đúng thực tế.
- Bài học có kèm văn hóa nhiều nước nói tiếng Anh.

Điểm cần cải thiện

- Tăng cường thời lượng lớp conversation.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn