Speaking Club Vui | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Speaking Club Vui

Ưu điểm

- Game thú vị, vựa chơi vừa học được nhiều từ mới.
- Speaking club vui.

Điểm cần cải thiện

- Speaking club đôi khi đông quá không có cơ hội thực hành kỹ năng nói.
- Conversation ít giờ quá không được sửa lỗi nhiều.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu có nhiều thời gian rảnh thì nên đi học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn