Thầy Cô Thoải Mái | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Cô Thoải Mái

Ưu điểm

- Thầy cô thoải mái, nhiệt tình, thân thiện.
- Anh chị hỗ trợ tư vấn nhiệt tình.
- Thời gian thoải mái, có thể linh động phù hợp với người đi làm.

Điểm cần cải thiện

- Speaking club, social hour nên phân chia theo level để mọi người học tốt hơn.
- Tăng số buổi học conversation.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn