Thời Gian Linh Hoạt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thời Gian Linh Hoạt

Ưu điểm

- Giáo viên nhiệt tình.
- Thời gian linh hoạt.

Điểm cần cải thiện

- Có nhiều lớp sau 19 giờ (speaking club, social hour).
- Cập nhật lịch speaking club lên hệ thống đăng ký.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn