Tiếp Cận Tiếng Anh Nhiều | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tiếp Cận Tiếng Anh Nhiều

Ưu điểm

- Tiếp cận tiếng Anh nhiều.
- Giáo viên, nhân viên rất thân thiện, vui vẻ, hòa đồng.
- Giáo viên Việt Nam lẫn nước ngoài hỗ trợ tận tình nếu em có thắc mắc hoặc phát âm hay ngữ pháp sai.

Điểm cần cải thiện

- Bổ sung thêm cơ sở vật chất để tụi em nghỉ ngơi giữa giờ.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Các bạn nên đến đây học vì được tiếp cận môi trường tiếng Anh 100%.
- Cơ sở, thiết bị hiện đại. Có nhiều lớp học thêm về văn hóa, phong tục, tập quán, kỹ năng mềm giúp bạn tự tin hơn.
- Được quen nhiều bạn mới dễ thương, đẹp trai, đẹp gái.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn