Cơ Sở Vật Chất Và Trang Thiết Bị Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Và Trang Thiết Bị Tốt

Ưu điểm

- Thầy John dạy tốt.
- Tổ tư vấn tốt.
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị tốt.

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện.

Trải nghiệm và lời khuyên

Em mới học 2 buổi nên chưa có sự khác biệt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn