Địa Điểm Hợp Lý, Thuận Tiện, Học Phí Khá Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Địa Điểm Hợp Lý, Thuận Tiện, Học Phí Khá Tốt

Ưu điểm

- Tài liệu dồi dào, chi tiết, từ vựng hay, nhiều cấu trúc từ.
- Thầy James vui tính, thân thiện.
- Các chị nhân viên hỗ trợ tận tình.
- Địa điểm hợp lý, thuận tiện, học phí khá tốt.

Điểm cần cải thiện

Chưa thấy điểm nào cần cải thiện.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học lớp của thầy James vui tính, thân thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn