Giáo Viên Giỏi, Truyền Đạt Kiến Thức Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Giỏi, Truyền Đạt Kiến Thức Tốt

Ưu điểm

- Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, hòa đồng, vui vẻ.
- Giáo viên giỏi, truyền đạt kiến thức tốt, cực kì vui vẻ.
- Giáo trình TOEIC sát với đề thi ETS, thường xuyên tổ chức thi thử TOEIC.

Điểm cần cải thiện

- Tổ chức những buổi học ngoại khóa để cải thiện thêm kỹ năng nói.

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi học ở đây khoảng 2 tháng mình thấy khả năng nghe của mình tiến bộ hơn, các điểm ngữ pháp được thầy truyền đạt rất đẩy đủ nhưng các bạn cũng nên kết hợp với việc học tập tại nhà và hình thức tự học. Nếu có thể, các bạn nên trải nghiệm việc học tập tại trung tâm Halo.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn