Giáo Viên Hướng Dẫn Tận Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Hướng Dẫn Tận Tình

Ưu điểm

- Giáo viên hướng dẫn tận tình trong việc ôn tập và học mới những thứ cần thiết trong ETS.
- Phòng học, tài liệu học tập tốt và mới nhất.
- Các bạn cùng lớp hòa đồng.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Các bạn nên đăng ký học ở đây vì chất lượng giảng dạy rất tốt.
- Tài liệu học tập luôn được cập nhật mới nhất theo từng năm.
- Giáo viên vui vẻ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn