Giáo Viên Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Chất lượng giảng dạy.
- Giáo viên nhiệt tình, dạy tốt.
- Đáp ứng khả năng tăng năng lực học TOEIC khi học ở đây.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ở đây em đã thấy kỹ năng nghe, đọc của mình tốt hơn hẳn sau khi học khoảng 2 - 3 tháng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn