Học Tập Rất Thoải Mái | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Tập Rất Thoải Mái

Ưu điểm

- Giáo viên dạy rất thương học sinh, học tập rất thoải mái, rất dễ hiểu.
- Cơ sở vật chất rất tốt, đầy đủ.
- Đặc biệt, chương trình rất hấp dẫn cho sinh viên, có tổ chức kỳ thi thử TOEIC.

Điểm cần cải thiện

- Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học rất thoải mái, có tổ chức thi thử TOEIC miễn phí cho học viên, giúp cải thiện và biết trình độ của mình.
- Trình độ tiếng Anh của em đã được cải thiện.
- Giáo viên, đặc biệt là thầy Kiệt rất dễ thương, dạy rất dễ hiểu.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn