Tài Liệu Hay, Dồi Dào | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tài Liệu Hay, Dồi Dào

Ưu điểm

- Tài liệu hay, dồi dào.
- Giáo viên nhiệt tình, mọi người thân thiện từ chú bảo vệ đến các giáo viên.
- Trung tâm có nhiều chương trình và phần quà hấp dẫn cho học viên.

Điểm cần cải thiện

- Khong có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Các kỹ năng của bạn sẽ được cải thiện hơn, nên chăm chỉ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn