Tài Liệu Học Tập Luôn Được Cập Nhật Thường Xuyên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tài Liệu Học Tập Luôn Được Cập Nhật Thường Xuyên

Ưu điểm

- Nhân viên trung tâm thân thiện, luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của học viên, luôn nhắc lịch học cho học viên thường xuyên.
- Thầy thân thiện, tận tâm, giảng bài dễ hiểu, dễ thường, rất quan tâm học viên.
- Tài liệu học tập (sách, file nghe, đọc...) c và gần như hiện đại nhất.

Điểm cần cải thiện

- Tăng thêm thời lượng học tập.
- Mở rộng không gian.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Đã nâng cao được kỹ năng nghe và đọc, biết được nhiều điều mới.
- Lớp học luôn vui vẻ, không gây áp lực khi học tại trung tâm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn