Thân Thiện, Gần Gũi, Tận Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thân Thiện, Gần Gũi, Tận Tâm

Ưu điểm

- Thân thiện, gần gũi, tận tâm.
- Giáo viên chỉ dạy tận tình, chuyên môn về tiếng Anh cao.
- Học phí có lợi cho sinh viên, học sinh.

Điểm cần cải thiện

- Cần mở rộng diện tích phòng học (sĩ số học sinh hơi đông).

Trải nghiệm và lời khuyên

- Cố gắng đi học đầy đủ và ôn tập các từ vựng đã học.
- Nghe và trao đổi tiếng Anh thường xuyên.
- Thường xuyên nói tiếng Anh trong lớp học và giáo viên người nước ngoài.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn