Thường Xuyên Tổ Chức Kỳ Thi Thử | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thường Xuyên Tổ Chức Kỳ Thi Thử

Ưu điểm

- Lớp học sạch sẽ.
- Thầy giáo hướng dẫn nhiệt tình, giúp cải thiện, chỉ rõ khuyến điểm.
- Thường xuyên tổ chức kỳ thi thử.

Điểm cần cải thiện

- Nâng cấp phòng học rộng hơn, hiện tại phòng học hơi chật.

Trải nghiệm và lời khuyên

Có nhiều target cho học viên lựa chọn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn