Tư Vấn Viên Vui Vẻ Và Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tư Vấn Viên Vui Vẻ Và Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Thầy dạy hay, không chỉ dạy tiếng Anh mà còn dạy văn hóa rất lạ và hay so với các nơi từng học.
- Chị tư vấn viên vui vẻ và nhiệt tình.
- Phòng học trang bị đầy đủ, sách được cung cấp đầy đủ.

Điểm cần cải thiện

- Nên có câu lạc bộ vào cuối tuần để cải thiện giao tiếp.
- Thầy dạy hay nhưng dạy giao tiếp 1 phía và còn theo bài quá.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Đi học đầy đủ sẽ lên level nhanh.
- Nên đi từ khóa học phù hợp với trình độ thông qua chị tư vấn viên để tránh học khóa dễ sinh nhàm chán.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn