You need to enable JavaScript to run this app.

Đình Lực IELTS > 6.5 IELTS

Trình độ

IELTS

Thời lượng

24 buổi

Chương trình

Đối tượng học viên:

Những bạn đã nắm được từ vựng và cấu trúc tiếng Anh cơ bản nhưng chưa biết cách áp dụng sao cho tự nhiên, vốn từ vựng theo chủ đề còn hạn chế

 

Mô tả chi tiết về lộ trình học & phương pháp dạy

Đầu vào

Phương pháp

Đầu ra

Kỹ năng Writing

+ Hiểu nghĩa vocab level B2 nhưng chưa biết collocations của từ, chưa áp dụng được từ trong Writing
+ Nắm vững patterns cơ bản, có khả năng viết câu đúng cấu trúc ngữ pháp
+ Nắm được collocations cơ bản (have an effect/impact on…) nhưng vẫn còn nhiều lỗi sai khi sử dụng, đặc biệt là preposition (beneficial for # harmful to)
+ Nắm được grammar cơ bản, một số chưa vững những intermediate grammar points (tense, if clause, relative clause, S-V agreement…), còn sai nhiều về các điểm ngữ pháp nhỏ nhưng khó (quantifiers, prepositions…)
+ Có thói quen viết câu kép dài nhưng sai cấu trúc
+ Khó nghĩ ideas cho unfamiliar topics, ideas còn general và overlapped, biết cách develop ideas nhưng chưa convincing (thiếu bước, nhảy bước)

+ Học từ vựng level B2 theo topic từ Reading, bài tâp tra từ Anh-Anh nhằm hiểu từ trong ngữ cảnh và hình thành tư duy think in English
+ Học topic-specific collocations và cách link collocations theo hệ thống idea
+ Dùng linear thinking phát triển idea viết câu một câu đơn và một câu kép, không triển khai idea một cách random
+ Làm bài tập viết câu, apply vocab + pattern + collocation + idea viết một câu đơn và một câu kép
+ Tích hợp bổ sung kiến thức Grammar thông qua sửa bài tập viết câu, sửa điểm ngữ pháp nhỏ (prepositions, quantifiers, conjunctions, etc.)
+ Thay đôi mindset, không viết câu quá dài, biết nghĩ tới structure cả câu trước khi viết

+ Hiểu vocab level B2 trong ngữ cảnh, biết cách sử dụng collocations tương ứng apply vào W
 

+ Biết cách express ideas in your own words (think in English)
+ Biết dùng linear thinking, kết hợp collocations/vocab và structures để viết môt câu đơn, một câu kép không tốn nhiều thời gian
 

+ Biết cách viết câu dễ hiểu, không overcomplicated.
 

+ Nghĩ ideas logically thay vì random, biết cách develop ideas

Kỹ năng Reading

+ Biết nghĩa một số vocab đơn cơ bản (B1) nhưng có thể hiểu sai nghĩa trong ngữ cảnh, đặc biệt những academic vocab có nhiều nghĩa.
+ Biết verb patterns, biết collocations cơ bản, áp dụng được vài collocations trong W nhưng chưa nhiều và còn áp dụng sai context. (vd: have real-life connection..)
+ Có vốn từ topic-specific collocations nhất định.
+ Đọc chủ yếu theo kiểu skim, scan, đọc hiểu sơ sơ, không nắm được main idea (trừ những học sinh cũ của IELTS Đình Lực)
+ Phân tích được cấu trúc câu kép, phức, trừ những cấu trúc còn lạ (đảo ngữ, rút gọn relative clause, câu ra lệnh…)

+ Đã làm quen cấu trúc câu hỏi R nhưng chưa vững phương pháp trả lời F/NG, cách locate information, phân biệt các heading.. (trừ những học sinh cũ của IELTS Đình Lực)

+ Chưa biêt chọn lọc thông tin trong R.

+ Học vocab B1-B2 kèm theo collocations và patterns để áp dụng vào W.
+ Bổ sung vốn collocations theo nhiều chủ đề đa dạng hơn, học cách tự trích ra collocations để học từ bài R.
+ Bài tập tra từ điển Anh-Anh để hiểu rõ nghĩa của từ trong ngữ cảnh, hình thành tư duy think in English, phản ứng nhanh thay vì đọc hiểu bằng cách dịch nghĩa từ.

+ Làm bài tập phân tích sentence structure, note lại những structure xuất hiện trong bài, viết câu W áp dụng những structure và vocab đã học.
+ Thay đổi mindset, trước khi đọc nhìn vào cấu trúc câu thay vì đọc dịch từng từ từ trái sang phải.

+ Nhắc lại những điểm Grammar đáng lưu ý trong bài Reading.
+ Học ideas summary để bổ trợ cho W.
+ Nhắc lại dạng câu hỏi R cơ bản: T/F/NG, Matching Heading, Gap-fill, Multiple Choice, đặc biệt nói sơ về thứ tự làm các câu hỏi, cách tìm thông tin nhanh, những dấu hiệu phải cẩn thận trong khi làm bài R (câu trả lời không paraphrase, etc.)
+ Nói về cách chọn lọc thông tin trong R, cách xác định main idea và additional information.
+ Thay đổi mindset không skim, scan.

+ Hiểu nghĩa vocab B2 trong ngữ cảnh, biết patterns và collocations của từ, biết cách áp dụng vào W.

+ Hiểu được cấu trúc câu và mối liên hệ các thành phần trong câu, bỏ thói quen đọc dịch, nắm được cấu trúc của câu kép, câu phức, phân tích nhanh cấu trúc của các câu trong bài đọc.
+ Nhớ được sentence structure trong bài, tang tốc độ đọc R
+ Biết áp dụng cấu trúc R vào viết câu W.
+ Nắm được điểm Grammar cơ bản thông qua R.

+ Biết cách làm dạng câu hỏi R cơ bản, đặc biệt phân biệt F/NG, cách locate information ở gap-fill, cách làm Matching Heading, Matching Information, labelling, summary…

+ Đọc và nắm được main idea cả bài thay vì skim, scan, giới hạn sô lần đọc lại bài.

 

 

 

 

 

 

Lợi ích khóa học

  • Phương pháp dạy mới lạ và hiệu quả

  • Phần mềm có thể thiết kế lộ trình học cho từng học sinh, giúp theo dõi tiến độ học tập và những chức năng khác như (nhận và làm bài tập trên web, nhận bài sửa chi tiết bằng file audio, tiếp cận được kho dữ liệu mọi lúc mọi nơi,…).

  • Đội ngũ giáo viên tận tâm, là những người luôn nhắm đến đổi mới phương pháp và soạn nhiều tài liệu thú vị để hỗ trợ thêm cho học viên.

Có thể bạn quan tâm