You need to enable JavaScript to run this app.

Đình Lực IELTS > 7.5 IELTS

Trình độ

IELTS

Thời lượng

30 buổi

Chương trình

Đối tượng học viên:

những bạn có kiến thức ngữ pháp rất vững, vốn từ vựng ở những chủ đề thường gặp rất tốt nhưng gặp vấn đề trong việc viết câu quá phức tạp, khó hiểu và thiếu tự nhiên; vốn từ ở những chủ đề lạ còn hạn chế

 

Mô tả chi tiết về lộ trình học & phương pháp dạy

 

Đầu vào

Phương pháp

Đầu ra

Kỹ năng Writing

+ Hiểu nghĩa vocab level B2 trong ngữ cảnh, biết cách áp dụng academic vocab vào W
+ Thích sử dụng synonyms, từ cao siêu nhưng sử dụng sai, không phù hợp ngữ cảnh, unnatural
+ Nắm vững nhiều patterns, có khả năng viết câu đúng và đa dạng cấu trúc ngữ pháp

+ Nắm được topic-specific collocations cho những topic cơ bản, còn thiếu vốn từ cho unfamiliar topic (art, culture, crime…)
+ Vững về grammar trừ vài điểm ngữ pháp khó (articles, reduced relative clause, inversion, would rather, prefer…)
+ Có thói quen viết câu kép dài nhưng khó hiểu
+ Biết generate ideas cho topic, trừ topic siêu khó, ideas develop được nhưng chưa sâu.

+ Học từ vựng level C1 theo topic từ Reading

+ Học topic-specific collocations cho unfamiliar topic và cách link collocations theo hệ thống idea
+ Hướng dẫn cách chọn và tra collocations (dùng từ điển collocations + double check bằng Ludwig.guru and other sites) và cách link collocations theo hệ thống idea
+ Thay đổi mindset không sử dụng synonyms khi chưa rõ nghĩa context và collocation của nó
+ Dùng linear thinking phát triển idea viết hai câu kép
+ Làm bài tập viết câu, apply vocab + pattern + collocation + idea viết hai câu kép
+ Tích hợp bổ sung kiến thức Grammar thông qua sửa bài tập viết câu, sửa điểm ngữ pháp khó (articles, reduced relative clause, inversion, would rather, prefer…)
+ Thay đổi mindset, không viết câu quá dài, biết nghĩ tới structure cả câu trước khi viết

+ Hiểu vocab level C1 trong ngữ cảnh, biết cách sử dụng collocations tương ứng apply vào W


+ Biết cách tiết chế vocab, dùng từ natural thay vì dùng từ lố, không hợp context


+ Biết dùng linear thinking, kết hợp collocations/vocab và structures để viết hai câu kép không tốn nhiều thời gia


+ Biết generate ideas nhanh cho mọi topic, develop ideas logically, không bị lỗi overlap ideas hay ideas not convincing, develop ideas sâu
 

+ Biết cách viết câu dễ hiểu, không overcomplicated.

 

Kỹ năng Reading

+ Biết nghĩa một số vocab đơn (B2) nhưng khi bài có nhiều academic vocab thì còn lúng túng, hiểu sai, đặc biệt vocab có nhiều nghĩa.
+ Biết verb patterns, biết collocations, áp dụng được collocations trong W nhưng còn áp dụng sai hoặc thiếu tự nhiên.
+ Có vốn từ topic-specific collocations nhất định, trừ những topic khó như art, culture, crime…
+ Phân tích được cấu trúc câu kép, phức, trừ những cấu trúc còn lạ (đảo ngữ, rút gọn relative clause, câu ra lệnh…) (trừ những học sinh cũ của IELTS Đình Lực)
+ Đọc chủ yếu theo kiểu skim, scan, đọc hiểu nhưng không nắm được main idea, phải đọc đi đọc lại nhiều lần, còn phụ thuộc vào từ vựng và topic quen thuộc (trừ những học sinh cũ của IELTS Đình Lực)

+ Nắm được cách làm dạng bài R trừ những dạng khó (T/F/NG, Matching Heading, Matching Information) (trừ những học sinh cũ của IELTS Đình Lực)

+ Chưa có technique rõ ràng khi làm R.

+ Có thói quen infer quá xa hay overthink khi làm bài R, đặc biêt với dạng T/F/NG hay Multiple Choice.

+ Học vocab B2-C1 kèm theo collocations và patterns để áp dụng vào W.
+ Bổ sung vốn collocations theo nhiều chủ đề khó hơn, học cách tự trích ra collocations để học từ bài R.
+ Học ideas summary để bổ trợ cho W, biết cách tự rút ra ideas từ bài đọc.

+ Làm bài tập phân tích sentence structure, note lại những structure xuất hiện trong bài, viết câu W áp dụng những structure và vocab đã học.
+ Thay đổi mindset, trước khi đọc nhìn vào cấu trúc câu thay vì đọc dịch từng từ từ trái sang phải.
+ Nhắc lại những điểm Grammar khó đáng lưu ý trong bài Reading (đảo ngữ, parallel structure, would rather, in case/ in case of…)

+ Nhắc lại dạng câu hỏi Reading cơ bản: T/F/NG, Matching Heading, Gap-fill, Multiple Choice, đặc biệt nói sơ về thứ tự làm các câu hỏi, cách tìm thông tin nhanh, những dấu hiệu phải cẩn thận trong khi làm bài R (câu trả lời không paraphrase, etc.), những từ vựng có đa nghĩa cần hiểu đúng màu sắc nghĩa trong context.
+ Nói về cách chọn lọc thông tin trong R, cách xác định main idea và additional information.
+ Thay đổi mindset không skim, scan.

+ Hiểu nghĩa vocab C1-C2 trong ngữ cảnh, biết patterns và collocations của từ, biết cách áp dụng vào W.
+ Bổ sung vocab academic cho những topic khó.

+ Hiểu được cấu trúc câu và mối liên hệ các thành phần trong câu, bỏ thói quen đọc dịch, nắm được cấu trúc của câu kép, câu phức, phân tích nhanh cấu trúc của các câu trong bài đọc.
+ Nhớ được sentence structure trong bài, tang tốc độ đọc R và độ chính xác trả lời câu hỏi.
+ Biết áp dụng cấu trúc R vào viết câu W.
+ Nắm được điểm Grammar thông qua R. (cách dùng a/an/the, cấu trúc parallel, đảo ngữ…)
+ Biết cách làm dạng câu hỏi R cơ bản, đặc biệt phân biệt F/NG, cách locate information ở gap-fill, cách làm Matching Heading và Matching Information

+ Đọc và nắm được main idea cả bài thay vì skim, scan, giới hạn sô lần đọc lại bài.
+ Không còn thói quen infer hoặc overthink thông tin không đề cập trong bài.

Lợi ích khóa học

  • Phương pháp dạy mới lạ và hiệu quả

  • Phần mềm có thể thiết kế lộ trình học cho từng học sinh, giúp theo dõi tiến độ học tập và những chức năng khác như (nhận và làm bài tập trên web, nhận bài sửa chi tiết bằng file audio, tiếp cận được kho dữ liệu mọi lúc mọi nơi,…).

  • Đội ngũ giáo viên tận tâm, là những người luôn nhắm đến đổi mới phương pháp và soạn nhiều tài liệu thú vị để hỗ trợ thêm cho học viên.

Có thể bạn quan tâm