Giáo Viên Dạy Thú Vị, Dễ Hiểu - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Giáo Viên Dạy Thú Vị, Dễ Hiểu

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên dạy thú vị, dễ hiểu.
- Tiến độ ổn định, nhanh.

Điểm cần cải thiện

- Nhiều giờ dạy hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

N/A.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.