Giáo Viên Nhiệt Tình - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Giáo Viên Nhiệt Tình

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Lớp bắt đầu đúng giờ và kết thúc có khi hơn giờ quy định.
- Thiết bị hiện đại

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

Khi học ở đây thầy dạy kỹ, nhiệt tình, không áp lực.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.