Học Phí Vừa Túi Sinh Viên - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Học Phí Vừa Túi Sinh Viên

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Gần nhà.
- Học phí vừa túi sinh viên.
- Do có dạy 4 kỹ năng TOEIC.

Điểm cần cải thiện

- Em muốn có thang máy.
- Lớp học ít sinh viên.
- Có nước uống.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Đi sớm vì đường Phan Văn Trị rất hay kẹt xe.
- Chuẩn bị sẵn thể lực tốt vì phòng học ở tầng 4.
- Phòng học mát, thầy nhiệt tình, bạn bè hòa đồng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.