Khả Năng Đọc Hiểu Được Cải Thiện - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Khả Năng Đọc Hiểu Được Cải Thiện

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Có nhiều khung giờ học giúp em lựa chọn để phù hợp với thời gian của mình.
- Hỗ trợ bù buổi học vào cuối khóa học trong trường hợp nghỉ trong quá trình học.
- Mẹo làm bài được thầy cô hướng dẫn nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

- Số lượng học viên cho 1 buổi giải đề hơi đông.
- Tổ chức song song 1 khung giờ học cho 2 lớp (trường hợp lớp giải đề quá đông).

Trải nghiệm và lời khuyên

- Thầy cô hướng dẫn nhiệt tình.
- Khả năng đọc hiểu được cải thiện sau 2 tháng học tại trung tâm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.