Không Khí Lớp Học Thoải Mái - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Không Khí Lớp Học Thoải Mái

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên rất nhiệt tình, vui vẻ, dạy rất dễ hiểu.
- Các anh chị nhân viên ở trung tâm nhiệt tình, thân thiện.
- Không khí lớp học thoải mái.

Điểm cần cải thiện

- Sĩ số lớp học nên ít lại.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Làm bài kiểm tra cuối kỳ sau khi học xong lớp căn bản.
- Giải đề liên tục mỗi tuần.
- Listening được cải thiện rõ rệt sau 2 tháng học tại trung tâm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.