Nơi Yên Tâm Theo Học - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Nơi Yên Tâm Theo Học

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Tư vấn nhiệt tình.
- Cách giảng dạy dễ hiểu, đầy đủ, có nhiều phương thức giảng dạy dễ hiểu, dễ nhớ.
- Thời gian xếp lớp học hợp lý, có nhiều lớp học với nhiều thời gian khác nhau.

Điểm cần cải thiện

- Lớp học nên ít học viên trong 1 lớp, hiện tại 1 lớp hơi đông.
- Đi thang bộ hơi mệt.
- Nên có giờ giải lao.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Em hài lòng với các lớp học của trung tâm.
- Các bạn hiện tại đang mất căn bản nên tìm đến trung tâm.
- Các bạn có thể yên tâm và đặt lòng tin vào trung tâm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.