Thầy Cô Dạy Nhiệt Tình, Vui Vẻ - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Thầy Cô Dạy Nhiệt Tình, Vui Vẻ

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Thiết bị lớp học hiện đại.
- Lớp học bắt đầu và kết thúc đúng giờ quy định.
- Thầy cô dạy nhiệt tình, vui vẻ.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

N/A.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.