Thầy Cô Vui Vẻ - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Thầy Cô Vui Vẻ

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Nhiệt tình.
- Thầy cô vui vẻ.
- Tư vấn đầy đủ.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Cải thiện kỹ năng nghe.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.