Thời Gian Học Linh Hoạt - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Thời Gian Học Linh Hoạt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Thời gian học linh hoạt, học viên có thể thay đổi giờ học phù hợp nhưng vẫn đảm bảo nội dung học đầy đủ, không bị mất bài.
- Sau mỗi tuần học, trung tâm đều gửi mail nội dung học của tuần đó và có sự giải thích rõ ràng, nếu tuần đó có nghỉ thì vẫn có thể học ở nhà hoặc có thể ôn lại nội dung học tuần đó.
- Giáo viên giảng dạy nhiệt tình, chỉ các cách thức làm bài, cách chia thời gian làm từng phần để đảm bảo việc đi thi thuận lợi hơn.

Điểm cần cải thiện

- Đôi lúc số học viên trong lớp khá đông, không có chỗ ngồi, nên nếu được phòng học rộng hơn thì sẽ rất tuyệt vời (thường chỉ đông vào buổi tối).

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trải nghiệm tại trung tâm đem đến cho học viên cảm giác đi học khá thoải mái, không áp lực nhưng việc tiếp nhận bài rất tốt.
- Lời khuyên: nên học ca sáng để số lượng học viên ít hơn, không gian ngồi thoải mái. Còn những vấn đề còn lại rất tốt, nên đến học ngay và liền.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.