Tốt - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giảng viên nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm.
- Nhân viên hỗ trợ, tư vấn nhiệt tình.
- Đảm bảo đầu ra.

Điểm cần cải thiện

- Thêm nhiều chi nhánh.
- Học lầu thấp.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tốt.
- Giảng viên, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình và giúp dễ dàng tiếp thu kiến thức, không cảm thấy chán khi học.
- Trung tâm đảm bảo đầu ra và có nhiều lớp để thay đổi lịch học bù.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.