Đánh Giá Lớp Pre | Edu2Review
🎉 Ưu đãi SỐC!! Gói EduMember chỉ 99K/năm từ 10H - 14H hôm nay 04/12/2020.
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Minh Đỗ Hoàng
Minh Đỗ Hoàng

Đánh Giá Lớp Pre

Ưu điểm

Giảng viên: nhiệt tình, tổ chức nhiều hoạt động
Không khí lớp học: vui vẻ, cách dạy dễ tiếp thu
Nhân viên tư vấn: tư vấn nhiệt tình
Phòng học: sách sẽ , thoải mái, máy lạnh mát mẻ thoải mái

Điểm cần cải thiện

Cần thêm bút cho giáo viên sử dụng bảng

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên trải nghiệm thử. Học phí tốt và chất lượng giảng dạy tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn