Đánh Giá Pre Ielts Tai Trurng Tâm Mc Ielts - Đánh giá về Trung Tâm Mc IELTS | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Đánh Giá Pre Ielts Tai Trurng Tâm Mc Ielts

Ha Huynh Ngoc Anh
Ha Huynh Ngoc Anh

Ưu điểm

Chất lượng giảng viên tốt, Không khí lớp học vui vẻ, 1 lớp ít học sinh nên dễ tương tác, Nhân viên tư vấn và Nhân viên chăm sóc lớp tận tình, Giáo trình cụ thể và phân bố năng lực rõ ràng

Điểm cần cải thiện

không cần vì khá oke

Trải nghiệm và lời khuyên

Chất lượng giảng viên tốt, Không khí lớp học vui vẻ, 1 lớp ít học sinh nên dễ tương tác, Nhân viên tư vấn và Nhân viên chăm sóc lớp tận tình, Giáo trình cụ thể và phân bố năng lực rõ ràng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.