Trâm đã viết đánh giá Trung Tâm Mc IELTS5

Khuyến khích Được xác thực bởi Edu2Review

Good course

Ưu điểm:
Efficient teaching Frequent practice Friendly teacher

Khuyết điểm:
Facilities

Trải nghiệm:
My speaking and writing skills were improved a lot in an advanced course at McIelts. Special thanks to my great teacher, Rick Strong. His teaching way is really effective and he is nice, too. Thank Rick, and thank McIelts a lot. Hope I will get good score for the test.

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?