Review Mc Ielts | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Review Mc Ielts

Ưu điểm

- Thầy Carter dạy hay, siêu nhiệt tình và sửa lỗi writing cho mỗi bài.
- Anh/chị tư vấn hỗ trợ chu đáo
- Do là học khóa 1-1 nên học phí khá đắt hơn so với các lớp khác, tuy nhiên hiệu quả hơn nhiều vì có thể trực tiếp sửa bài với thầy.

Điểm cần cải thiện

Nên mở thêm nhiều chi nhánh thuận tiện đi lại

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học tại đây nếu bạn đang tìm kiếm trung tâm dạy học rẻ mà chất lượng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn