Người dùng Edu2Review đã viết đánh giá Trung Tâm Mc IELTS4

Khuyến khích Được xác thực bởi Edu2Review

trung tâm anh ngữ đáng tin

Ưu điểm:
-môi trường đạt chuẩn

Khuyết điểm:
-chưa thấy nhược điểm

Trải nghiệm:
kĩ năng của mình trong bài ielts đã được cải thiện đáng kể

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?