Người dùng Edu2Review đã viết đánh giá Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)4

Khuyến khích Xác nhận là học viên

trung tâm anh ngữ đáng tin

Ưu điểm:
-môi trường đạt chuẩn

Khuyết điểm:
-chưa thấy nhược điểm

Trải nghiệm:
kĩ năng của mình trong bài ielts đã được cải thiện đáng kể