Trung Tâm Xứng Đáng Để Bạn Thử Theo Học! | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trung Tâm Xứng Đáng Để Bạn Thử Theo Học!

Ưu điểm

Trung tâm rất thân thiện. Thầy tui học rất quan tâm học sinh. Thầy dạy nhiệt tình lém.

Điểm cần cải thiện

Tuy nhiên thì trung tâm vẫn còn bị ồn khi đang có giờ học.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tui vừa học xong khóa Foundation và tui muốn tiếp tục học ở đây. Thầy cô thực sự nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ học sinh. Thầy rất niceee!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn