Cải Thiện Kỹ Năng Nghe, Nói - Đánh giá về Trung tâm Nest Academy | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Cải Thiện Kỹ Năng Nghe, Nói

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Thân thiện.
- Lớp học ít người.
- Chất lượng giảng dạy tốt.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Biết được nhiều từ mới.
- Cải thiện kỹ năng nghe, nói.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.