Giáo Viên Tận Tâm, Chịu Khó Giảng Lại Những Gì Học Viên Không Hiểu - Đánh giá về Trung tâm Nest Academy | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Giáo Viên Tận Tâm, Chịu Khó Giảng Lại Những Gì Học Viên Không Hiểu

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo trình nhanh gọn lẹ (đảm bảo đầu ra 6.5+ sau 1 khóa I24). 1 khóa là sẽ 1.5 tháng, mỗi tuần 3 buồi, mỗi buổi 2 tiếng.
- Anh chị ở trung tâm tư vấn nhiệt tình, luôn rep và giải quyết vấn đề nếu học viên có thắc mắc về khóa học hay học phí vân vân.
- Giáo viên tận tâm, chịu khó giảng lại những gì học viên không hiểu.

Điểm cần cải thiện

Mới học nên mọi thứ tuyệt vời ^^.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên chịu khó học vì giáo viên ở đây tận tình thiệt, nhưng mà mấy bạn phải chịu khó thì mới tiến bộ được chứ không thể dựa vào giáo viên quá.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.