Học Nhiều Kiến Thức Mới, Mạnh Dạn Giao Tiếp Hơn - Đánh giá về Trung tâm Nest Academy | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Học Nhiều Kiến Thức Mới, Mạnh Dạn Giao Tiếp Hơn

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên vui vẻ, nhiệt tình.
- Giáo viên có chỉ thêm nhiều kiến thức bên ngoài.
- Dịch vụ tốt.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học nhiều kiến thức mới, mạnh dạn giao tiếp hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.