Môi Trường Học Tập Tốt - Đánh giá về Trung tâm Nest Academy | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Môi Trường Học Tập Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Môi trường học tập tốt.
- Giảng viên hòa đồng, thân thiện.
- Bài học tập trung, không bị lan man.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Vui, mọi người rất thân thiện.
- Dễ tiếp thu.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.