Tổ Chức Hoạt Động Vui Chơi, Cơ Sở Vật Chất Hiện Đại, Thoải Mái, Sạch Sẽ - Đánh giá về Trung tâm Nest Academy | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Tổ Chức Hoạt Động Vui Chơi, Cơ Sở Vật Chất Hiện Đại, Thoải Mái, Sạch Sẽ

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện và nhiệt tình, vui tính.
- Trung tâm có tổ chức hoạt động vui chơi để học sinh tham gia và nhận quà.
- Cơ sở vật chất tốt và hiện đại.

Điểm cần cải thiện

Nên có máy uống nước mỗi tầng.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Thoải mái.
- Sạch sẽ.
- Thơm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.