Trung Tâm Ngoại Ngữ Elite | Edu2Review

Trung Tâm Ngoại Ngữ Elite

8 đánh giá
6.9
Trung bình
8 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh thiếu nhi (3 - 6 tuổi)

Tiếng anh mẫu giáo
3 tháng
2.990.000đ
2.990.000đ

Tiếng Anh thiếu nhi (3 - 6 tuổi)

Trình độ

Tiếng anh mẫu giáo

Thời lượng

3 tháng
Học phí
2.990.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh thiếu nhi (5 - 12 tuổi)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

10 tuần
Nhận tư vấn

Tiếng Anh thiếu niên

Trẻ em
3 tháng
2.940.000đ
2.940.000đ

Tiếng Anh thiếu niên

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí
2.940.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp tổng quát

Giao tiếp
2.5 tháng
2.500.000đ
2.500.000đ

Tiếng Anh giao tiếp tổng quát

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
2.500.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi IELTS

IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Luyện thi IELTS

Trình độ

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Elite Success dành cho sinh viên và người đi làm

Trình độ

Các khóa học khác
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay